Menneskeverd i sentrum

For meg som KrF-politiker er det en grunnleggende verdi som er aller viktigst: Menneskeverdet.

KrF har en tydelig ideologisk forankret politikk, og en av bærebjelkene er menneskets ukrenkelige verdi og likeverd.

Men hva er det som gir et menneskeliv verdi? Er det den enkeltes produktivitet, funksjonsnivå eller nytteverdi for samfunnet? Nei, alle mennesker er like mye verdt.
Jeg mener det er en umulig øvelse å forsøke å definere hvem som er mest verdt og hvem som lever «best» liv. Det er mange ulike måter en kan leve gode liv på.

KrFs mål er et samfunn med plass for alle og der alle opplever likeverd i praksis, uavhengig av hvem vi er og hvordan vi kan bidra i fellesskapet.

I flere partier går debatten om eutanasi. Aktiv dødshjelp vil åpne for sortering i livets sluttfase. KrF vil ikke åpne for aktiv dødshjelp. Vi mener det er riktig å i stedet tilrettelegge for livshjelp i slutten av livet, med vekt på god omsorg, lindrende behandling og god ivaretakelse av alvorlig og syke døende, både fysisk, psykisk og åndelig.

KrF kjemper for et fellesskap hvor annerledeshet ikke bare skal tåles, men tilrettelegges for. Vi ønsker et samfunn som i mye større grad tilrettelegger for at foreldre skal våge å bære fram sitt etterlengtede barn, også om et såkalt «avvik» oppdages underveis i svangerskapet.

Vi ønsker et samfunn hvor de sterke bærer de svake, vel vitende om at vi alle er svake på et eller annet tidspunkt i livet – og gjerne i flere perioder.

Sorteringsdebatten gjenspeiler en samfunnsutvikling hvor det sterke dyrkes, fremmes og hylles i så stor grad at svakhet, smerte og avhengighet i økende grad foraktes og fremmedgjøres. Vi står i fare for å bli fremmedgjort for vår egen menneskelighet, for smerte og svakhet er dypt menneskelig. Denne utviklingen får selvsagt også politiske konsekvenser, og spesielt for de gruppene som er mest avhengig av andre, som barn, eldre eller andre med funksjonsnedsettelser.

KrFs slagord for årets valgkamp er «verdier som varer, verdier som varmer». Dette er mer enn honnørord som er klistret på baksiden av en buss. Menneskeverdet er en helt grunnleggende verdi for vår politikk.

Olaug V. Bollestad
Stortingsrepresentant (KrF)