Slik kan det se ut om Tysværtunet får nytt badeanlegg. Kirka ligger til høyre på bildet. Ill: Brekke, Helgeland og Brekke
Slik kan det se ut om Tysværtunet får nytt badeanlegg. Kirka ligger til høyre på bildet. Ill: Brekke, Helgeland og Brekke

Vil ha nytt badeanlegg i «Tunet»