Bilen på plass på Nedstrand. Foto: Privat
Bilen på plass på Nedstrand. Foto: Privat

Ny bil til brannvesenet på Nedstrand

Onsdag denne veka blei ein ny bil, type framskutt enhet, sett i beredskap på Nedstrand brannstasjon. Den kan nyttast i utrykking saman med brannbil, og erstattar ein av dei gamle bilane på Nedstrand.

Bilen er ein VW Transporter, med plass til fire brannmannskapar og utstyr til å sette i verk enkle tiltak på skadestaden.
– I tillegg til å kunne vere raskare framme på ein skadestad, representerer den eit løft for tryggleiken for brannmannskapane under utrykking og eit steg i rett retning for beredskapen i indre delar av kommunen, seier brannsjef i Tysvær kommune, Ole-Martin Nordstrand.

Tanken er at den nye bilen skal vere først på skadestaden og dermed kan tilrettelegge og gjere dei første tiltaka på skadestaden. Foto: Privat

Tysvær brannvesen er med i arbeidet til Stiftelsen Norsk Luftambulanse, «Mens du venter på ambulansen». Dette inneber at Norsk luftambulanse gir opplæring til brannmannskapane, for å bli lokale akutthjelparar. Denne beredskapen er meint som eit supplement til dei eksisterande naudetatane i kommunen.

Les meir i papirutgåva på torsdag!