HIM overtar biler og mannskaper fra Reno Norden sitt konkursbo
HIM overtar biler og mannskaper fra Reno Norden sitt konkursbo

HIM overtar biler og mannskaper fra Reno Norden

Etter at Reno Norden AS slo seg selv konkurs 18. september har konkursboet og HIM forhandlet om vilkår for overtagelse av utstyr og mannskaper. I helgen ble det enighet, og HIM overtar derfor mannskaper og utstyr f.o.m. mandag 25. september.

F.o.m. mandag overtar HIM totalansvar for renovasjonstjenesten i HIM- kommunene, dvs. nå også for den praktiske daglige driften av renovasjonstjenesten som inntil nå har vært utført av Reno Norden AS. Hvor vidt HIM skal overta renovasjonstjenesten på permanent grunnlag eller sette denne ut på nytt anbud vil vurderes i løpet av våren 2019.

HIM har hatt dialog med Reno Norden AS vedr. den økonomiske situasjonen i selskapet siden juni 2017. Styret i HIM har derfor behandlet saken flere ganger og gjort forberedelser vedr. en mulig overtagelse eller konkurs.

HIM vil nå ha fullt fokus på daglig drift og planlegging av nye renovasjonsruter og ny henteordning for emballasje av glass og metall som kommer fra nyttår. HIM mener løsningen er god både for de ansatte og for våre abonnenter. Endringen vil ikke medføre stopp eller endring i avfallstømmingen.

Dette melder selskapet i en pressemelding i dag.