Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard
Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard

Nå våger vi å smile skikkelig!

Nedgangen i ledighet får frem smilene hos NAV Nor-Rogaland. Nå ser de piler peke i rett retning.

– Alle kommunene våre i Nord-Rogaland hadde nå nedgang i ledigheten både når vi sammenligner med samme måned i fjor og når vi sammenligner med forrige mnd. Kun Vindafjord har ikke lavere ledighet enn i fjor – men de har likevel nedgang fra forrige mnd. Haugesund hadde størst nedgang nå med hele 132 personer (fra 3,7 til 3,0%). Haugesund har en økning av personer på tiltak på 30 personer, men bruttoledigheten har da likevel gått ned med hele 102 personer. Karmøy har nedgang på 94 personer (fra 3,0 til 2,6%) – men de har hatt enn litt større økning på tiltak, så her blir brutto nedgangen på 51 personer. I sum med alle våre kommuner, så har vi i Nord-Rogaland da en brutto nedgang på 187 personer fra forrige mnd. Alle har likt eller er på riktig side av fylkessnittet. Veldig gledelig, sier Elisabeth Lie Nilsen, Leder NAV Marked Nord-Rogaland.

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak ser nå slik ut:
Haugesund: 4,0% bruttoledighet
Vindafjord: 3,9% bruttoledighet
Karmøy: 3,4% bruttoledighet
Sauda: 3,3% bruttoledighet
Bokn: 2,5% bruttoledighet
Tysvær: 2,1% bruttoledighet
Suldal: 0,9% bruttoledighet
Utsira: (Oppgis ikke – lave tall)

– Vi har merket at det har vært høyt trykk i arbeidsmarkedet både forrige mnd og denne mnd. Både hos oss og hos mange av våre samarbeidsbedrifter har vi hørt samme lyden – «Vi trenger flere folk nå». Det som foreløpig gjør bildet mer usikkert for oss fremover er at vi ser at svært mange av jobbene har midlertidig horisont – noen kortere og noen lengre. Vi har jobbet tett sammen men flere bedrifter nå for å få enda flere lokale folk ut i arbeid, selv om noen kanskje har manglet litt på den «perfekte CV». Flere bedrifter melder derfor om at de har noe mindre innleie av utenlandsk arbeidskraft enn tidligere. Dette virker jo selvfølgelig også positivt inn på ledighetstallene nå og har gitt flere av våre lokale kandidater muligheter i arbeidsmarkedet, Sier Lie Nilsen.

Og fortsetter:
–Ledigheten går også litt ned blant langtidsledige også i nordfylket. Men det er mange her som fortsatt har utfordringer med å komme inn igjen i arbeidsmarkedet. Men vi hører stadig om personer nå som både tar jobber andre steder og i andre yrker for å komme i gang igjen. Dette er jo også en dyd av nødvendighet for at arbeidsmarkedet skal fungere skikkelig. Det er jo ugreit at noen går ledig på dagpenger ett sted mens behovet for samme type arbeidskraft er stort andre steder. Så vi har jobbet både med å få arbeidssøkere til søke jobb andre steder, men også med å skaffe manglende arbeidskraft her – fra andre steder. For noen vil det være behov for større forandringer enn små kurs og korte arbeidstreninger for å komme i arbeid igjen. Kanskje må de vurdere høyere utdanning eller å stoppe opp for å ta fagbrev eller ny type fagbrev. Endringene på arbeidsmarkedet går som kjent raskere nå enn tidligere og behovene for yrker/utdanninger endres raskere. Men her må kanskje det også mer politiske endringer og virkemidler til da dette nok vil være en større samfunnsmessig utfordring for de aller fleste av oss fremover.
Vi har kun fått ett større varsel om mulig permittering denne mnd – i tillegg til noen små. Dvs at noen bedrifter fortsatt har usikkerhet med oppdrag utover høsten. Stillingstilgangen er omtrent lik som i fjor for de fleste av våre kommuner – men Haugesund har hatt en økning. Noe av denne økningen kan skyldes nok at vi nå innhenter stillinger fra flere samarbeidspartnere enn tidligere til Nav.no.
Så alt i alt en svært gledelig måned hvor de fleste piler peker i riktig retning, sier NAV-lederen.