Sayed gjenvalgt som leder av Rogaland KrFU

På onsdagens fylkesårsmøte ble Jonas Andersen Sayed fra Sokndal gjenvalgt som leder av fylkespartiet.

Som 1. nestleder ble Emilie Løvås Wang fra Stavanger valgt, mens Ingvald Austrått, for tiden bosatt på Nærbø, ble valgt som ny 2. nestleder.
Valgkomiteens leder Olaus Trygve Bjuland har følgende å si om det nye styret og den nye ledertrioen.
– Jeg har stor tro på det nye styret. Her er det god balanse av kjønn, alder og geografi, samtidig som organisasjonen blir drevet videre av dyktig og fremoverlent leder og ledertrio, kommenterer Bjuland.

Sayed har ledet fylkeslaget i ett år, og ble gjenvalgt uten motkandidater. Siden 2015 har han vært kommunestyrerepresentant i Sokndal, som den yngste i fylket, og er en av to KrF-representanter i hovedutvalg for levekår. I hjemkommunen har Sayed også et år som leder i ungdomsrådet bak seg, som representant fra den lokale pinsemenigheten.

– Det er en stor oppgave og et stort ansvar å lede KrFUs største fylkeslag, men jeg ser frem til et nytt år. Jeg er takknemlig for tillitten og ser frem til å ta fatt på arbeidet med det nye styret. Sammen skal vi lede Rogaland KrFU på en god måte, og sette god og gjenkjennelig KrF- og KrFU-politikk på dagsorden.
Sayed er i gang med et årsstudium i sosiologi ved Universitetet i Stavanger, og har inntil nylig jobbet som trainee i Rogaland KrF.

– Det siste året har vært spennende, men også krevende på mange måter. Vi har vært gjennom en valgkamp hvor det ble lagt ned mangfoldige timer med innsats for å få både Olaug Bollestad og Geir Toskedal gjenvalgt i fire nye år. Det gikk dessverre ikke veien, og det nasjonale resultatet var sjokkerende svakt. Samtidig har vi fått over 40 nye medlemmer i fylkeslaget vårt, og vi har vært synlige utad. Dette er ting å bygge videre på i året som kommer.

Etter det nedslående valgresultatet er den gjenvalgte lederen tydelig på prioriteringene parti og ungdomsparti bør ha i året som kommer.

– Valgresultatet lyver ikke, og den kommende stortingsperioden blir på mange måter avgjørende for partiets framtid. Mitt råd til parti og moderparti er tydelig. Av saker må vi prioritere det vi er gode på. Det handler blant annet om å ta kampen mot sorteringssamfunnet, jobbe for flere lærere i skolen, løfte den kristne kulturarven og stille opp for de fattige og forfulgte. Politikken må stå i fokus, og jeg har tiltro til at stortingsgruppen gjør det beste ut av den parlamentariske situasjonen vi har havnet i. Samtidig er det viktig at vi nå retter blikket mot organisasjonen. Medlemmene er vår viktigste kapital, og en sterk organisasjon er den beste forutsetning for gode valg i 2019 og 2021, avslutter Jonas Andersen Sayed.

Med seg i styret får den nye ledertrioen Caroline Mattingsdal Mæland, Torkel Johannes Bjuland, Salah Tausov og Amalie Rettedal.