Krf-gjengen synst det er svært viktig at kommunen no formaliserer jobben med å sikre nok plassar og bustadar til dei eldre og trengande. Her under kommunestyremøtet på tysdag.
Krf-gjengen synst det er svært viktig at kommunen no formaliserer jobben med å sikre nok plassar og bustadar til dei eldre og trengande. Her under kommunestyremøtet på tysdag.

Behovet for institusjonsplasser vil auke drastisk – Ikkje rom for ektefellene