John Ditleif Simonsen ved pumpestasjonen i Grinde. Denne skal skiftast ut. Men nå renn overvatnet rett ut i fjorden.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
John Ditleif Simonsen ved pumpestasjonen i Grinde. Denne skal skiftast ut. Men nå renn overvatnet rett ut i fjorden.

Politimeldte kommunen