Tysvær kommune har lov til å sleppe utløpsvatn i Grindafjorden. Men ikkje frå så mange einingar som i dag. Nå er dei meldt til politiet.

John Ditleif Simonsen ved pumpestasjonen i Grinde. Denne skal skiftast ut. Men nå renn overvatnet rett ut i fjorden. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Politimeldte kommunen

Tysvær kommune har lov til å sleppe utløpsvatn i Grindafjorden. Men ikkje frå så mange einingar som i dag. Nå er dei meldt til politiet.

av Alf-Einar Kvalavåg