Området er der det store oransje næringsbygget midt på kartet ligger. Ill: TK
Området er der det store oransje næringsbygget midt på kartet ligger. Ill: TK

Oppstart planarbeid for Aksdal Bil-tomta