Nikolai Astrup (t.h.) helsa på Sveinung Stensland under sitt besøk i Tysvær. Nå åtvarer Høgre-politikaren mot konsekvensar av MDG og SV i ei eventuell regjering.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Nikolai Astrup (t.h.) og Sveinung Stensland fra et tidligere besøk i Tysvær. Nå kan de smile av gode lærlingtall.

Statsbudsjettet: Dette ble de enige om

Onsdag kveld kunne forhandlerne fra Høyre, FrP, Venstre og KrF presentere en enighet om statsbudsjettet for 2018.

Enighet om statsbudsjettet for 2018
– Det føles veldig godt å kunne presentere en enighet mellom de fire partiene. Partiene har vist stor vilje til å bli enige, og gi landet et godt budsjett for flere jobber og et bærekraftig velferdssamfunn, sier Høyres forhandler, Nikolai Astrup.

Dette er 9. budsjettet på rad de fire partiene er blitt enige.
– Med dette har vi sikret flertall på Stortinget for å fjerne maskinskatten og dermed redusere eiendomsskatten. Vi strammer også inn på kommunenes mulighet til å skrive ut eiendomsskatt på husene til innbyggerne. FrP gikk til valg på å fjerne eiendomsskatten. Jeg er glad for at vi nå tar de første skrittene, sier FrPs finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad.

Budsjettet viderefører hovedprofilen fra regjeringens fremlegg, men inneholder blant annet en ytterligere styrking av gründerpolitikken, klimapolitikken, skolepolitikken og den sosiale profilen. Venstre er tilfreds med budsjettenigheten.
– Jeg er svært fornøyd med budsjettavtalen og at forhandlingene har vært konstruktive fra alle parter. Venstre har fått gjennomslag for våre viktigste saker: satsning på lærerne i skolen, miljøvennlig transport og å skape nye arbeidsplasser over hele landet, samt en sterkere innsats mot barnefattigdom. Jeg vil særlig trekke frem at vi styrker de ordningene som bidrar til å skape nye, varige arbeidsplasser i distriktene, som SIVA og Innovasjon Norges programmer. I tillegg redder budsjettavtalen en rekke frivillige organisasjoner som gjør en viktig jobb i samfunnet, sier Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik.

Kristelig Folkeparti trekker særlig frem lærernormen, som en stor og viktig seier for partiet.
– I budsjettforhandlingene har vi prioritert høyt å innføre en norm for lærertetthet som sikrer maksimalt 15 elever per lærer i 1.-4. trinn og 20 elever per lærer i 5.-10. trinn, i snitt per skole. I tillegg har vi fått gjennomslag for at det i pleiepengeordningen gis 100 prosent kompensasjon for hele femårsperioden. Vi har også forhandlet frem en fleksibel kontantstøtte som skaper en lettere hverdag for familiene der de kan kombinere barnehage og kontantstøtte, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.