Eidsivating lagmannsrett avsa 21. august ein prinsipiell dom om eigedomsskatt. Det gjer at Birger Førre endeleg tør håpe på rettferd også i Tysvær.

Birger Førre ønsker ikkje å gi seg i kampen mot det han meiner er ein urettferdig eigedomskatt. Nå kan ein fersk dom vere til stor hjelp. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

– Det var ei feilvurdering

Eidsivating lagmannsrett avsa 21. august ein prinsipiell dom om eigedomsskatt. Det gjer at Birger Førre endeleg tør håpe på rettferd også i Tysvær.

av Alf-Einar Kvalavåg

Kjøp avisa her