Det har vore store og gode diskusjonar mellom dei politiske partia i Tysvær i budsjettprosessen. Her er Frp i front,        Krf til venstre, Høgre bak Frp, Ap heilt bak og Sp bak til venstre. 
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Det har vore store og gode diskusjonar mellom dei politiske partia i Tysvær i budsjettprosessen. Her er Frp i front, Krf til venstre, Høgre bak Frp, Ap heilt bak og Sp bak til venstre.

Slik vil dei styre Tysvær