Åse Berit Rolland held fram som leiar av Senterpartiet i Tysvær.
Åse Berit Rolland held fram som leiar av Senterpartiet i Tysvær.

Rolland i to nye år

Tysvær Senterparti hadde årsmøtet onsdag 29.november. Møtet vart halde på Rådhuset, og medlemmene møtte opp.

Innsendt av Barbro Haugen

Tor Inge Eidesen, Bystyremedlem i Hgsd var kveldens gjestetalar. Han hadde interessante refleksjonar om samhold og samarbeid, økonomi versus «å tenkja med hjarte»!
Åse Berit Rolland takka for ny tillit. To nye år vente som leiar i styret.
Velkommen som 1.vara Anne Birgitte Rokstad Nordgård.

Styret for 2018:
Leiar: Åse Berit Rolland
Nestleiar: Jakob Alstveit
Kasserar: Ole Andreas Stakkestad
Skrivar: Barbro Haugen
Styremedlem: Roger Eskevik

1. vara: Anne Birgitte Rokstad Nordgård
2. vara: Bernt Henry Apeland
3. vara: Merita Øvrebø