Anna Førland blei den første teiknekonkurranse-vinnaren og får to kinobillettar i premie. Gratulerer!
Anna Førland blei den første teiknekonkurranse-vinnaren og får to kinobillettar i premie. Gratulerer!

Sjå bilde frå teiknekonkurranse

Her kan du sjå dei flotte bidraga me har fått til jule-teiknekonkurransen vår.

Sjå dei første bileta her: https://tysver-bygdeblad.no/2017/12/07/teiknekonkurranse-del-1/

Del 2: https://tysver-bygdeblad.no/2017/12/07/teiknekonkurranse-del-2/