Det er meldt om en mindre gasslekkasje på Kårstø-anlegget i natt. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Kårstø-anlegget. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Taper over 60 millionar mindre i Kårstø-pengar enn venta

Det var god og letta stemning under kommunestyremøtet på tysdag, då budsjettet og økonomiplanen skulle vedtakast.

Fredag kom gladnyhenda; då kom finanskomiteen på Stortinget med ei fleirtalsinnstilling som seier at kommunar som får redusert inntektene sine som følgje av endringane i eigedomsskattelova, skal få tilnærma full og varig kompensasjon for inntektstapet. For Tysvær sin del betyr det at tapet av Kårstø-pengar ikkje blir på 80 millionar som frykta, men 15-20 millionar i staden.

Les meir om budsjettet og økonomiplanen som blei vedtatt i papirutgåva på torsdag.