Glatt i kveld også

Det er meldt om glatte veier også i kveld. Mange steder kommer de glatte partiene kjapt på bilistene. Vær OBS!!

Vegtrafikksentralen skriver følgende på Twitter:

«Det er glatte veger i Haugesundområdet. Bilister bes være OBS og kjøre etter forholdene. Entrepenør har alt mannskap ute.»