Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard
Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard

Stabilt i Tysvær

En liten økning i ledigheten i Haugesund og på Karmøy. I Tysvær er arbeidsledighetstallene stabile.

Elisabeth Lie Nilsen, leder NAV Marked Nord-Rogaland har sendt ut denne pressemeldingen:

Hvis vi sammenlignet med samme måned i fjor så har fortsatt alle kommunene god nedgang i ledigheten. Men hvis vi sammenligner med forrige måned så er det denne gangen en liten økning i antall helt ledige i Nord-Rogaland. Det er Haugesund som har størst økning på 43 personer – til 3,1% – og så har Karmøy en liten økning på 15 personer til 2,6%. De andre kommunene har bare små variasjoner i antall – så her er det stabil ledighet.

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak, ser nå slik ut:

Haugesund: 4,2% bruttoledighet
Vindafjord: 3,6% bruttoledighet
Karmøy: 3,4% bruttoledighet
Sauda: 3,0% bruttoledighet
Tysvær: 2,4 % bruttoledighet
Suldal: 0,8% bruttoledighet
Utsira og Bokn: (Oppgis ikke – lave tall)

Ut i fra det som er normalt å forvente, så antar vi også at det kan komme til å stige noe i januar – dette er normalt for sesongen. Men vi håper og tror med det vi kan se nå at, tallene vil fortsette å gå nedover etter dette. Det er flere enn tidligere som rapporterer mot lysere utsikter i 2018. Men her kan det jo skje endringer. Vi har mottatt varsel om permittering/oppsigelse fra 3 bedrifter i desember – men antallet personer som er varslet er ikke helt fastslått enda – det ser ut til å være mellom 70-90 personer. Om disse blir iverksatt eller ikke vil vi jo se når det nærmer seg.

Det som er positivt er at det er fortsatt er økning i offentlig utlyste stillinger også denne mnd. Økningen vi ser i Nord-Rogaland er på 34% – og det er innenfor «Kontorarbeid», «Akademiske yrker», «Butikk og salgsarbeid» og «Bygg og Anlegg» vi ser den største økningen. I antall i desember, så er det flest utlyste stillinger innen «Helse, pleie og omsorg», «Butikk og salgsarbeid» og «Bygg og anlegg». Vi har nesten 1000 flere utlyste stillinger i 2016 enn i 2017 i Nord-Rogaland – og dette tyder på en god bedring i tilgang på stillinger, selv om noe av disse nok er økt innhenting av utlyste stillinger, som vi har nevnt tidligere.

I sum så har vi da i 2017 hatt god reduksjon i ledigheten, vi har økt tilmelding av formidlingsoppdrag til NAV og vi har økt antall i offentlig utlyste stillinger. Skåret i gleden her er at det fortsatt er mange langtidsledige – som har vært lenge uten arbeid. Men her er det også en del mismatch mellom hvilken kompetanse disse har og hva som etterspørres i arbeidsmarkedet nå. Disse vil fortsatt være vår hovedprioritet inn i 2018.