Martha Kold Bakkevig overtar som administrerende direktør i Steinsvik Group og erstatter Bjørn M. Apeland
Martha Kold Bakkevig er administrerende direktør i Steinsvik Group. Her sammen med Bjørn M. Apeland

Ny administrerende direktør i Steinsvik Group

Martha Kold Bakkevig overtar som administrerende direktør i Steinsvik Group og erstatter Bjørn M. Apeland med tiltredelse 02.01.2018. Bakkevig har 20 års erfaring innen ledelse og forretningsutvikling.

Pressemelding levert av Steinvsvik Group:

Styret i Steinsvik Group AS har i høst jobbet med å finne en erstatter til Apeland, og ser Martha Kold Bakkevig som den beste kandidaten til å overta rollen som administrerende direktør i Steinsvik Group. Hun har også fordelen av lokal forankring i Haugesund.
– Etter nærmere 14 år som gründer og øverste leder i et selskap som er blitt ledende innenfor teknologi og utstyrsleveranser til den sterkt voksende havbruksnæringen overlater jeg nå stolen til Martha Kold Bakkevig, sier Bjørn M Apeland – avtroppende administrerende direktør i Steinsvik Group AS. Apeland fortsetter som viseadministrerende direktør i en periode.

– Kverva Technology AS og mitt selskap Duen AS, har sammen dannet, KD Invest AS, som skal investere og drive frem nye konsepter i samme bransje men innen andre nisjer enn Steinsvik Group. Her vil jeg jobbe aktivt med ulike prosjekter i inn og utland, sier Apeland.

Gleder seg
– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å bygge videre på det arbeid som er lagt ned i selskapet, sier påtroppende sjef Martha Kold Bakkevig.
– Steinsvik satser i en bransje som er i stadig vekst og er et viktig fundament for Kverva sin teknologisatsing. Vi i Steinsvik vil jobbe målrettet med banebrytende teknologi som skal gjøre næringen enda mer bærekraftig, kommenterer Bakkevig

Fornøyd
– Kverva Technology er svært fornøyd med at Martha har takket ja til å ta over som administrerende direktør i Steinsvik Group. Vi tror hun er den rette kapasiteten til å videreføre det som Steinsvik gruppen har bygget opp og ledet på en utmerket måte av Bjørn M Apeland», sier Terje Eidesmo – administrerende direktør i Kverva Technology AS og styreleder i Steinsvik Group AS.
– Det er et stort ansvar å lede Steinsvik, og Martha er den rette personen til å ta vare på det som er gjort og samtidig bygge selskapet videre i tråd med de ambisjonene Kverva Technology har som eiere.»