Slettaa dykkerklubb Haugaland sammen med representanter fra Nedstrand båtforening og Alsaker fjordbruk gjennomførte lørdag en storslagen ryddeakjon rettet mot forlatte fangstredskaper på havbunnen ved Nedstrand. Foto: Tor Andre Johannessen
Slettaa dykkerklubb Haugaland sammen med representanter fra Nedstrand båtforening og Alsaker fjordbruk gjennomførte lørdag en storslagen ryddeakjon rettet mot forlatte fangstredskaper på havbunnen ved Nedstrand. Foto: Tor Andre Johannessen

Henta opp 37 teiner frå havbotnen

Slettaa dykkerklubb Haugaland, Nedstrand båtforening og Alskaker fjordbruk brukte laurdag på å hente opp spøkelsesteiner frå havbotnen på Nedstrand.

I alt 37 fangsteiningar blei plukka opp av dei omlag femten deltakerne under miljøaksjonen.
Slettaa dykkerklubb Haugaland har også tidlegare hatt mange aksjonar der dei dykkar og ryddar på botn.

Kvart år forsvinn mellom 5-10 prosent av alle teiner i hummerfisket, ifølgje kystmagasinet.no. Fisk og skalldyr som setter seg fast i teinene, slepp sjeldan ut igjen, og dyr som døyr i teina tiltrekker seg nye dyr som blir fanga. Dette er grunnen til at dei ofte blir kalla «spøkelsesteiner».