Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard
Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard

101 ledige i Tysvær

101 personer er helt arbeidsledige i Tysvær ved utgangen av januar. Det er 44 færre enn i fjor på samme tid.

Som ventet i januar – litt økt ledighet i alle kommunene i Nord-Rogaland. Haugesund er igjen over fylkessnittet for ledighet.

Leder NAV Marked Nord-Rogaland Elisabeth Lie Nilsen har sendt ut denne oppsummeringen for januar:

Ledigheten:
Hvis man sammenligner med samme mnd. i fjor, så er det fortsatt betydelig nedgang i ledigheten i alle kommunene, utenom Bokn. Men hvis vi sammenligner med forrige mnd., så har alle kommunene en oppgang i antall helt ledige. Størst økning i antall helt ledige er det på Karmøy som øker med 84 personer til 3,0% og i Haugesund som øker med 59 personer til 3.4%. I sum for alle kommunene er økningen på akkurat 200 helt ledige. Det er vanlig at ledigheten stiger i januar – uansett om vi er i en fase med oppgang eller nedgang i ledigheten. Både Karmøy og Haugesund hadde litt større økning enn Stavanger og Sandnes, som bare hadde små økninger i antall nå i januar.

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak, ser nå slik ut:

Haugesund: 4,5% bruttoledighet
Rogaland: 4,2% bruttoledighet
Vindafjord: 3,8% bruttoledighet
Karmøy: 3,7% bruttoledighet
Sauda: 3,2% bruttoledighet
Tysvær: 2,4 % bruttoledighet
Suldal: 1,2% bruttoledighet
Utsira og Bokn: (Oppgis ikke – lave tall)

Tiltak:
I og med ledigheten er redusert, så begynner også antallet personer på tiltak å gå nedover. Vi har nå 453 personer på tiltak i Nord-Rogaland. Summen av personer på tiltak er fortsatt betydelig, selv om nivået nå er synkende.

Varsel om permittering/oppsigelser:
Vi har mottatt varsler om større permitteringer og oppsigelser fra 4 bedrifter i januar (Pliktig å varsle NAV når det gjelder over 10 personer). 131 permitteringer og 36 oppsigelser. Alle disse var fra forskjellige næringer. Dette vurderer vi som å være på ett normalt nivå for årstiden.

Stillinger:
Nivået på utlyste stillinger har økt betydelig samlet i fylket, men holder seg stabilt i nord-fylket. Nivået er omtrent likt som samme mnd. i fjor. I nord-fylket har vi hatt størst økning i utlyste stillinger innen «Jordbruk, skogbruk og fiske», «Ledere» og innen «Reiseliv og transport». Mens det lyses ut flest stillinger innen «Helse, pleie og omsorg», «Bygg og anlegg», «Industri» og «Ingeniør- og IKT fag». Det som er ekstra gledelig er at det fortsetter å øke innen «Ingeniør og IKT-fag», og vi ser nå at det lyses ut noen ingeniør-stillinger som er offshore-relaterte. Vi har fortsatt god tilgang til stillinger som meldes direkte til NAV, men vi har en liten nedgang der sammenlignet med samme mnd. i fjor.

Langtidsledige:
Når vi sammenligner med i fjor, så er det nedgang i ledighet for arbeidssøkere innenfor alle varighetskategorier. Men det er ett unntak. Ledigheten øker fortsatt for de som har vært ledige i mer enn 104 uker. Det er veldig bekymringsfullt. Disse er blant de prioriterte både med tanke på tett oppfølging og tiltaksbruk. Men vi er også avhengig av at arbeidsgivere er rause med tanke på å ansette personer som gjerne har vært ute en lengre periode. Det at det nå begynner å dryppe inn noen stillinger også fra offshore virksomhet – gir håp for at også noen av de langtidsledige fra offshorebransjen kanskje får mulighet til å komme i jobb igjen. Men dette gjelder nok ikke alle i denne gruppen. Flere langtidsledige må nok vurdere større grep – som høyere utdanning eller å få tatt fagbrev – for å sikre seg bedre tilknytning til arbeidslivet i årene fremover. Flere av disse har for eksempel lang og god erfaring – men fra yrker som ikke lengre etterspørres i samme grad som tidligere.

Vi har vært i dialog med en god del arbeidsgivere de siste mnd. – og vi opplever at flere enn tidligere melder om god oppdragsmengde og lysere utsikter i mnd. fremover. Men vi har fortsatt noen som melder om usikkerhet og korte horisonter på oppdragene de får. Så jeg er spent på om vi kommer til å få en jevn liten nedgang i ledigheten videre i dette året også her i nord – eller om vi kommer til å få noen flere perioder med økt ledighet innimellom.