Her var det god dialog mellom Bill Clinton og representantane frå teknisk utval. Etter synfaringa delte utvalet seg og enda opp med å gi velforeininga ei bot som svir.
Arkivfoto: Alf-Einar Kvalavåg
Her var det god dialog mellom Bill Clinton og representantane frå teknisk utval. Etter synfaringa delte utvalet seg og enda opp med å gi velforeininga ei bot som svir.

Nappatjørn: – Ein fortvila situasjon