Barnevernstenestane i Vindafjord, Etne, Sveio og Tysvær har slått seg saman om ein akuttberedskap på kveldstid og i helger. Barnevernsvaktordninga er meint for å  hjelpe ungar og familiar i krise – som treng hjelp raskt.

Stine Heinz Enge er barnevernsleiar i Tysvær. Ho har stor tru på den nye akuttberedskapen. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Saman om ny akuttberedskap i barnevernet

Barnevernstenestane i Vindafjord, Etne, Sveio og Tysvær har slått seg saman om ein akuttberedskap på kveldstid og i helger. Barnevernsvaktordninga er meint for å hjelpe ungar og familiar i krise – som treng hjelp raskt.

av Alf-Einar Kvalavåg