Elevane ved Nedstrand barne- og ungdomsskule fekk lære mykje om korleis ein skal opptre rundt tunge køyretøy. Foto: Ingvild Rørtveit Myklebust
Elevane ved Nedstrand barne- og ungdomsskule fekk lære mykje om korleis ein skal opptre rundt tunge køyretøy. Foto: Ingvild Rørtveit Myklebust

Haldt blindsoneaksjon for skuleelevane