Vassbakk & Stol arbeider for tida rundt Nedstrand barne- og ungdomsskule. Denne veka fekk elevane lære kor viktig det er å vere synleg og halde avstand til tunge køyretøy.

Elevane ved Nedstrand barne- og ungdomsskule fekk lære mykje om korleis ein skal opptre rundt tunge køyretøy. Foto: Ingvild Rørtveit Myklebust

Haldt blindsoneaksjon for skuleelevane

Vassbakk & Stol arbeider for tida rundt Nedstrand barne- og ungdomsskule. Denne veka fekk elevane lære kor viktig det er å vere synleg og halde avstand til tunge køyretøy.

av Ingvild Rørtveit Myklebust