Bjarne Undheim
Bjarne Undheim

Bjarne Undheim gir seg

Under Senterpartiet i Rogaland sitt fylkesårsmøte som avholdes i Haugesund den 2. – 3. mars gir Bjarne Undheim seg som fylkesleder etter 6 år i vervet.

Han har ledet fylkeslaget i en svært spennende tid for Senterpartiet.
Der partiet har gått fra å være ett regjeringsparti til å bli en av de tydeligste opposisjonspartiene på stortinget.
– Jeg er svært ydmyk og takknemlig for den tilliten partiet gitt meg alle disse årene, og jeg ser tilbake på en innholdsrik og spennende tid for partiet. Det å få muligheten til å arbeide med så mange dyktige tillitsvalgte og folkevalgte har vært svært givende. Et av høydepunktene var uten tvil stortingsvalget i høst der Senterpartiet gjorde sitt beste valg på over 20 år. Jeg har i 6 år fått lov å lede fylkeslaget, og nå er tiden kommet for å gi stafettpinnen videre, sier Bjarne Undheim.

Selv om han gir seg som fylkesleder vil Undheim fortsette som medlem av sentralstyret i Senterpartiet.
En enstemmig valgkomite innstiller Vidar Nedrebø fra Gjesdal som ny fylkesleder for Senterpartiet i Rogaland. Nedrebø arbeider til daglig som dyrlege, sitter i kommunestyret i Gjesdal og er i dag 1.nestleder for Senterpartiet i Rogaland.

– Når en markant personlighet som Bjarne Undheim nå gir seg som fylkesleder er det svært gledelig at det ikke oppstår et vakuum i organisasjonen og at valgkomiteen enstemmig kan fremme Vidar Nedrebø som ny fylkesleder» sier leder av valgkomiteen Eirik Birkeland.
– Vi er sikre på at Nedrebø vil være den rette til å lede fylkeslaget i tiden som kommer. Han har i sine verv vist stort engasjement og stor arbeidskapasitet som smitter over til resten av organisasjonen. Valgkomiteen er sikre på at Nedrebø sammen med resten av fylkesstyret, i tett samarbeid med lokallaga, vil gi oss ett godt utgangspunkt for valget i 2019.» avslutter Birkeland.

Louise Kvitvang fra Haugesund fortsetter som 2.nesteleder. Ett nytt navn som er foreslått inn i fylkesstyret er Wenche Lindtner fra Karmøy.
Lindtner er i dag vara til kommunestyret i Karmøy og jobber til daglig som assisterende kirkeverge i Haugesund.