Slike beskjedar er det på veggane til mange på Facebook for tida.
Slike beskjedar er det på veggane til mange på Facebook for tida.

Mykje virus på Facebook

Det er mange som er utsett for virus på sosiale media for tida.

Kanskje du er ein av dei som har mottatt meldingar på Facebook av venner, som består av virus? I såfall er du ikkje aleine. Det florerer av virus som blir vidaresendt på vegne av folk på messenger. Får du ei melding, gjerne med eit vedlegg, som du reagerer på, så ikkje opne den, er rådet.
Er du sjølv utsett for hacking, så skift alle passorda dine. Stort meir er det dessverre ikkje å gjere. Bortsett frå å varsle vennane dine på Facebook. Det er det for tida mange som gjer…