En yrkesfaglig utdanning gir mange muligheter

Jeg er glad vi har dyktige fagarbeidere som sørger for at vi får gode hus å bo i, som kan klippe håret mitt og gi barna en god hverdag i barnehagen.

Vi vil mangle 90.000 fagarbeidere i 2030. Derfor er det bekymringsfullt at en undersøkelse for Veidekke og en serie i Aftenposten avslører at foreldre, rådgivere, lærere og andre har dårlige holdninger til yrkesfag og ikke anbefaler de unge å velge dette.

Jeg tror ikke at foreldre som ikke anbefaler yrkesfag til barna gjør dette av vond vilje, men de kan mangle kunnskap om mulighetene yrkesfag gir.

Yrkesfaglig utdanning representerer en enorm bredde og det er stor etterspørsel etter yrkesfaglig kompetanse. Mesterbrev og fagbrev er mer etterspurt enn mastergrad.
Man brenner heller ingen broer til høyere utdanning. Elevene kan gå videre med høyere yrkesfaglig utdanning på fagskolene, med studiespesialisering og de har unike muligheter til å starte egen virksomhet.

Det er ikke bare foreldres holdninger som er en utfordring – det gjelder også lærere og rådgivere. Altfor mange møtes med utsagn som «du som har så gode karakterer bør ikke søke yrkesfag». Det er også leit å høre elever fortelle at det er vanskelig å fortelle venner og familie at de vil velge yrkesfag.

1. mars går fristen for å søke videregående ut. Nå bør alle bidra til å gi yrkesfagene det omdømmet de fortjener. La oss gi de unge anledning til å foreta gode valg og få respekt for valgene sine.

Turid Kristensen
Stortingsrepresentant (H)
Utdannings- og forskningskomiteen