Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard
Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard

Fantastiske tall for Tysvær

70 personer er uten arbeid i Tysvær ved inngangen til mars. det er 1,2 prosent av arbeidsstyrken og det nest laveste prosenttallet i Rogaland.

– Som vi håpet på, så fortsatte ledigheten å gå nedover i februar etter en periode med ganske stabil ledighet i Nord-fylket. Det er god nedgang i ledigheten i alle kommunene våre – unntatt Suldal som likevel har laveste ledighet. Det er nedgang både når man sammenligner med i fjor på samme tid, og når man sammenligner med forrige mnd. Høyest prosentvis nedgang var det denne mnd. i Tysvær som gikk fra 1,8% helt ledige til 1,2% og i Haugesund som gikk fra 3.4% til 3,0% helt ledige. Totalt er antallet helt ledige i Nord-Rogaland redusert med 168 personer, sammenlignet med forrige mnd. Dersom vi justerer for de som er begynt i tiltak, så er ledigheten redusert i sum med 147 personer. Veldig gledelige tall synes jeg, sier Elisabeth Lie Nilsen
som er leder NAV Marked Nord-Rogaland.

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak, ser nå slik ut:
Haugesund: 4,1% bruttoledighet
Rogaland: 4,1% bruttoledighet
Vindafjord: 3,7% bruttoledighet
Karmøy: 3,6% bruttoledighet
Sauda: 2,9% bruttoledighet
Tysvær: 1,9 % bruttoledighet
Suldal: 1,4% bruttoledighet
Utsira og Bokn: (Oppgis ikke – lave tall)

Tiltak:
Selv om ledigheten gikk ned, har vi hatt en liten økning på tiltak. Vi har nå i sum 484 personer på forskjellige typer arbeidsmarkedstiltak. Dette antallet kommer nok til å synke utover året dersom ledigheten fortsetter å gå nedover.

Varsel om nedbemanning (over 10 personer):
Vi har i februar mottatt varsel fra 4 bedrifter – alle i forskjellige bransjer. Disse utgjør i sum 42 oppsigelser og 65 permitteringer. Dette volumet er ganske normalt for årstiden. Og det er ikke alltid at alle varslene blir effektuert.

Stillinger:
For fylket er det en god økning i utlyste stillinger. Men nivået er litt lavere i nord enn summen for fylket. Økningen her nord er på rundt 10%. I og med vi nå har økt stillingsinnhentingen til NAV.no, så tenker jeg at dette tyder på ganske lik stillingstilgang som i fjor på samme tid. Det er mye sommerjobber og lærlingejobber o.l. som lyses ut på denne tiden. Derfor er antallet stillinger vi ser på denne årstiden på sitt høyeste. I antall er det flest utlyste stillinger innen «Helse, pleie og omsorg» – 188 stk, «Industri» – 118 stk og «Undervisning» – 51 stk.

Langtidsledigheten:
– Som sist mnd. er det nedgang i ledigheten i alle varighetskategoriene for langtidsledige. Noe som også er svært gledelig. Men det er ett unntak – de som har vært lengst ledige – altså de som har vært ledig 104 uker og mer. Disse er prioritert fra NAV både med tanke på oppfølging og tiltaksdeltakelse. Men – og det er ett men her. Som jeg har nevnt tidligere – flere langtidsledige må kanskje vurdere større grep – som høyere utdanning eller å få tatt fagbrev – for å sikre seg bedre tilknytning til arbeidslivet i årene fremover. Flere av disse kan ha både lang og god erfaring – men fra yrker som ikke lengre etterspørres i samme grad som tidligere. Dette ser vi for eksempel innen kontoryrket. Mange godt kompetente blir stående lenge ute av arbeid – fordi yrket er i endring og færre personer ansettes i denne type jobber, sier Lie Nilsen.