Tysdag vedtok kommuneplanutvalet høyringsuttalen til Tysvær i saka om ny rutestruktur for Finnøysambandet. Sterke krefter frå Nedstrand og Foldøy var tilstades, og eit nytt ruteforslag er sendt.

Ivar Andersen prata under kommuneplanutvalsmøtet på tysdag. Han og broren har utarbeidd forslag til eit nytt rutetilbod. Foto: Mona Terjesen

Saman om Nedstrandsferja

Tysdag vedtok kommuneplanutvalet høyringsuttalen til Tysvær i saka om ny rutestruktur for Finnøysambandet. Sterke krefter frå Nedstrand og Foldøy var tilstades, og eit nytt ruteforslag er sendt.

av Mona Terjesen