Tysværbuer dømt for grov tvang

Fire personer med adresser i Tysvær er dømt i Haugesund tingrett til fengsel i en sak om grov tvang.