Klimaaksjon på Aksdal Senter 23. mars

Frivilligsentralen i Aksdal har nylig startet ei miljøgruppe. Gruppa vil blant annet ha fokus på holdningsskapende arbeid, gjenvinning og gjenbruk, bruk av plast, strandrydding og matsvinn.

Målet er å engasjere så mange som mulig av Tysværs befolkning til å delta i arbeidet.
Frivilligsentralens miljøgruppe samarbeider med andre med tilsvarende engasjement, blant annet Tysvær kommune, HIM, Friluftsrådet Vest og ‘Besteforeldrenes Klimaaksjon’.
Fredag 23. mars, like før påsken setter inn, vil gruppa ha en miljøaksjon på Aksdal senter. Fokus vil være gjenvinning av materialer, overforbruk av plast, hvordan vi kan erstatte plast med andre materialer. Representanter fra Frivilligsentralen, Besteforeldrenes Klimaaksjon og HIM vil være tilstede. Vareprøver med miljøvennlig embalasje vil bli demonstrert.
Aksdal Senterforening er svært positive til tiltaket, og forteller at mange av foretakene har iverksatt sine egne miljøtiltak. Visste du for eksempel at matbutikken Meny har status som Miljøfyrtårn?