Utdanningsforbundet sier nei

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Tysvær vedtok på sitt årsmøte 21.03.2018 ein resolusjon med tittel «Utdanningsforbundet sier nei til vedtaket om tilbakevirkende kraft».

Resolusjon
Utdanningsforbundet sier nei til vedtaket om tilbakevirkende kraft.
Utdanningsforbundet Tysvær er tilhenger av høye krav til lærernes kompetanse, men vi er motstander av at nye krav gis tilbakevirkende kraft. Vi støtter regjeringens ambisjoner om høy kompetanse i skolen, og vi støtter krav til kompetanse. Vi støttet imidlertid ikke lovendringen fra 1. august 2015, hvor krav til kompetanse for undervisning nå fører til at rundt 33.000 lærere (GSI-tall) utdannet før 1. januar 2014, ikke lenger er kvalifiserte for å undervise i fagene norsk, matematikk og engelsk.
Vi mener at:
• alle lærere som trenger det, skal få nødvendig videreutdanning gjennom videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet i overgangsperioden frem til 2025.
• kommunen må lage forpliktende fremdriftsplaner for gjennomføring av videreutdanningen, slik de er pålagt.
• det må være en statlig fullfinansiering av videreutdanningen. Det er staten som har pålagt kompetansekravene, og derfor bør staten også dekke lærernes egenandel på 25 prosent i finansieringen av videreutdanningen.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Tysvær
21.03.2018