Gaveoverrekkelse - Karin Lande Åse Berge Nils Brede og Kari Brede.
Foto: Helge Ytterøy L'Orange
Gaveoverrekkelse - Karin Lande Åse Berge Nils Brede og Kari Brede.

Flott gave fra Tysvær Revmatikerforening

Tysvær Revmatikerforening har skjenket Rehabilitering Vest en flott gave på 35.000 for å bedre ulike opptreningstilbud for deltagerne.

– Dette er utrolig flott, og svært velkomment. En slik gave gir oss mulighet til å gjøre en ekstra investering eller heve nivået på forbedringstiltak vi ellers ikke hadde kunnet gjøre, smiler enhetsleder Karin Lande i Rehabilitering Vest
Overrekkelsen skjedde i Restaurant Utsikten i 7. etasje i regi av leder Åse Berge, styremedlem Kari Brede og kasserer Nils Brede i Tysvær Revmatikerforening.
Styremedlem Kari Brede ser tilbudet ved Rehabilitering Vest som svært viktig. Hun var på opptrening for 2 år siden. Det som styrket henne betydelig, noe som viste seg viktig da hun like etter fikk andre helseutfordringer.
– Det var fantastisk å få trening til å gjøre det riktige, og sikre god effekt av treningen. Jeg fikk med mange gode råd videre, og ble trygg på trening og bevegelse. Det viste seg viktig og nyttig, sier hun.
Enhetslederen ved Rehabilitering Vest, Karin Lande, bekrefter at det å gi trygghet til å trene og kunnskap om hvordan man trener riktig er en viktig del av rehabiliteringsoppholdet.
– Og så er det svært viktig å holde folk aktive etter rehabiliteringsopphold. Da er tilbud som de Revmatikerforeningene gir svært viktige. Både treningstilbudene og de rene sosiale tilbudene som får folk opp og ut har store effekt, Karin Lande med henvisning til det gode arbeide Tysvær Revmatikerforening og andre revmatikerforinger gjør for sine medlemmer.
Tysvær Revmatikerforening har 184 medlemmer, og et jevnt tilsig. De tilbyr medlemmene gratis bassengtrening i Tysværtunet 2 ganger i uken, rimelig yogatrening en gang i uken, og har egen strikkeklubb.
– Det er god oppslutning om aktivitetene våre. Vi har 30-40 aktive medlemmer og er gjerne 15-20 på til ulike aktivitetene, forteller leder Åse Berge, og legger til: – Strikkeklubben er jo mest sosial, men er jo ganske viktig for bevegeligheten i fingrene.

Rehabilitering Vest er et datterselskap av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. De tilbyr rehabiliteringsopphold på inntil 4 uker fordelt på 30 døgnplasser og 10 dagplasser. Tilbudet er spesielt myntet på folk med langvarige muskel- og skjelettplager. Tilbudet gis etter avtale med Helse Vest og er en del av spesialisthelsetjenesten.