Barna i Tysværvåg har lært mye om Sri Lanka. Foto: Tysværvåg Barnehage
Barna i Tysværvåg har lært mye om Sri Lanka. Foto: Tysværvåg Barnehage

Fra Tysværvåg til Sri Lanka

Avdeling Nordlyset i Tysværvåg barnehage har deltatt i Forut sin barneaksjon. De har blitt kjent med Zivatas som er 4 år og bor på Sri Lanka.

INNSENDT:
Dette er et pedagogisk opplegg for barnehager, barneskoler og sfo, der barn i Norge lærer om barn i andre land. Dette gir kunnskap om globale forskjeller, ulikheter og sammenhenger på et nivå som barn forstår og synes er spennende. De har blitt kjent med Zivatas som er 4 år og bor på Sri Lanka. De fikk mulighet til å sende brev til Zivatas, og stille spørsmål de lurte på til ham og familien. I forrige uke fikk nordlyset svar. Forut har laget en nettsak, der de svarer på spørsmålene barna stilte. Her kan dere lese svarene: https://forut.no/sivatas-svarte-pa-sporsmal-fra-norge/

Hele barnehagen har bidratt i denne aksjonen på FN dagen 24.oktober hadde Nordlyset en stand i barnehagen der de solgte lodd og produkter fra Forut. De viste også film om Zivatas og familien. De fikk inn ca 14000 kr som gikk til aksjonen. Da fikk alle barna og foreldrene mulighet til å bli kjent med aksjonen og Zivatas.

Barnehagen har lagt ved noen bilder, og brevet som ble sendt til Zivatas.
Barna synes det har vært spennende å lære om Zivatas, de har vært engasjert, og ble veldig glad da de fikk svar fra Zivatas.