Aksdal senter

Varaordfører Apeland bringer en rekke interessante momenter i TB av 18.5.

Trekanten kan utvikles og være et første byggetrinn. God idé – så kan man øke parkeringskapasiteten før man går løs på de store parkeringsproblemene og andre større utbygningsspørsmål.
Drifting av bygninger og eiendom burde kanskje holdes på et minimumsnivå for Kommunens del, så derfor bør en privat utbygger ta seg av en første parkeringskjeller på trekanten med en dagligvarebutikk oppå. Kanskje også med andre bygninger – et «minisenter».
Tysvær Kommune eier store deler av Aksdal sentrum, en god ting. Å være tomteeier anses vel for å være en lønnsom virksomhet som gir inntekter til evig tid; så hvorfor skulle ikke Kommunen være tomteeier? Må trekanten i det hele tatt selges, kan den ikke leies ut?

Men la oss gå tilbake til det egentlige senteret og parkeringsplassen i dag, øst for trekanten. Hvorfor ikke grave ned parkeringsarealet og lage parkeringskjeller med 60cm jordsmonn oppå – dermed kan hus, parker med trær komme oppå i den rekkefølge og i det tempo man synes er passe. Da mener jeg hele det nåværende parkeringsarealet. Synes jeg hører nei nei nei – det går ikke! Økonomisk er ikke dette mulig -samtidig ser jeg for meg en lavere og mindre tett utbygging – kanskje i overkant sprikende hensyn.
Hvor fort må utviklingen av Aksdal gå, overhodet? Kan det tenkes at det er lurt å ta dette i planlagte, nokså små etapper? Er det mulig å unngå en «maksimal-løsning»? Hvor lavt (maks 4 etasjer!) og lite kompakt kan man klare seg med?
Mht boligtyper er det interessante eksperiment-boliger både her til lands og i utlandet som er små, men store nok til å huse et par eller en liten familie. Dette kan være småhus i rekke, 2- eller 3 etasjer med en liten hageflekk foran eller bak. Denne typen kan kombineres med mer konvensjonelle leilighetstyper.
Hvis man på et bestemt tidspunkt konkluderer med at NOK ER NOK – DET ER IKKE OM Å GJØRE Å PRESSE INN MEST MULIG – men å bygge sentrumsbebyggelse for flere aldersgrupper, da tror jeg Aksdal senter kan bli en bygdeby som det ikke finnes maken til.
Heia Axdal!

Trond Bengtson