Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard
Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard

Ledigheten i Tysvær er på 1,2%

Nye tall fra NAV Marked viser at tallet på helt ledige i Tysvær fortsetter å synke. Ved månedskifte er det 1,2 prosent av oss som står uten arbeid.

– Dette er enda ett godt steg i riktig retning, sier Elisabeth Lie Nilsen som er leder i NAV Marked Nord-Rogaland

Det er nedgang i ledigheten i alle kommunene. Når vi ser på tallene for de helt ledige arbeidssøkerne, så er det høyest ledighet i Vindafjord med 2,8% helt ledige, deretter følger Haugesund med 2,5%, Karmøy med 2,3%, Bokn med 1,8%, Tysvær og Sauda med 1,2% og Suldal aller lavest nå med bare 0,4% helt ledige. I sum, er det 540 færre helt ledige personer i Nord-Rogaland når vi sammenligner med samme mnd. i fjor.

Antall personer på arbeidsmarkedstiltak er fortsatt ganske mange med 421 personer, men reduseres litt fra mnd. til mnd., og vi har nå 148 færre personer på tiltak enn samme mnd. i fjor i vår del av fylket.

Haugesund ligger nå i bruttoledighet på fylkessnittet, mens de andre kommunene i Nord-Rogaland ligger fortsatt under fylkessnittet. Og bruttoledigheten er redusert med hele 688 personer sammenlignet med samme mnd. i fjor. Så det er jo betydelige reduksjoner vi nå ser i sum.

Varsel om nedbemanninger (over 10 personer må varsles til NAV)
Vi har ikke mottatt noen varsler om større nedbemanninger for mai mnd. Hverken med oppsigelser eller permitteringer. Det er lenge siden vi ikke har hatt noen varsel på en hel mnd.

Utlyste stillinger
Det er også i vår del av fylket en god økning i utlyste stillinger – hele 51% økning. Som tidligere nevnt antar vi at deler av økningen forårsakes av økt innhenting av offentlig utlyste stillinger. Men vi kan anta nå at deler også handler om økt utlysning i seg selv. I antall var det denne mnd. flest utlyste stillinger innen «Bygg og anlegg» med 151 stillinger, «Helse, pleie og omsorg» med 121 stillinger og «Industri» med 78 stillinger.

– Innen alle disse 3 bransjene har de nå noe utfordringer med å få tak i arbeidskraft med riktig kompetanse innenfor en del av yrkene sine. Så mismatchen mellom de som er ledige og de stillingene som lyses ut vises godt innen flere yrker her nå. Dette har vi tidligere sett kan føre til at bedriftene slutter og lyse ut offentlig, da de gjerne ikke får noe resultat av utlysninger likevel. Dette kan igjen bety at behovet kan være en del større en det tallene viser innimellom. Vi merker også at det er høy forespørsel om behov for arbeidskraft som meldes direkte til oss i NAV. Og vi ser også gjennom dette arbeidet at vi oftere nå må lete etter litt alternativ arbeidskraft til bedriftene, da det mangler erfarne personer med fagbrev som ønskes til flere bransjer sier Lie Nilsen.

– Det som er ekstra gledelig er at vi ser det er en del ansettelser i oljerelaterte jobber. Flere som har vært lenge ledige og en del nyutdannede kommer nå i jobb, og har noen jobber å søke på. Vi hører også at en del blir ansatt direkte uten utlysninger i firmaer som de var ansatt i før «oljesmellen». Summen av alt dette gir ett tydelig steg i riktig retning!

Bruttoledigheten

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak, ser da slik ut:

Rogaland: 3,5% bruttoledighet
Haugesund: 3,5% bruttoledighet
Vindafjord: 3,4% bruttoledighet
Karmøy: 2,9% bruttoledighet
Sauda: 2,6% bruttoledighet
Tysvær: 1,8 % bruttoledighet
Suldal: 0,7% bruttoledighet
Utsira og Bokn: (Oppgis ikke – lave tall)