1550 nye bustader er under planlegging. Kommunen har store ambisjonar om å vekse dei neste åra.

Tysvær fekk mange nye innbyggarar då dei bygde ut på Garhaug. No plalegg dei fleire bustadar både her og fleire andre plassar i kommunen. Foto: Reidar Nordmark

Planlegg befolkningsauke på nesten 30 prosent

1550 nye bustader er under planlegging. Kommunen har store ambisjonar om å vekse dei neste åra.

av Alf-Einar Kvalavåg