Tysvær fekk mange nye innbyggarar då dei bygde ut på Garhaug. No plalegg dei fleire bustadar både her og fleire andre plassar i kommunen. 
Foto: Reidar Nordmark
Byggefelt med spredt bebyggelse er et kjennetegn på Tysvær Hvordan vil det se ut i fremtiden, og hva mener du?

Planlegg befolkningsauke på nesten 30 prosent