Parkering opp ad stolper og ned ad vegger

Så er bygdebyen oppe i sin fulle bredde og velde.
Nå – nærmest i neste øyeblikk – må man treffe beslutninger, toget går – Aksdal by blir ikke noe av hvis man ikke tar noen raske og kostnadstunge beslutninger – HELST OM FÅ DAGER!.

Men «byen» løper da ikke sin vei?
For all del – ikke parkeringshus over bakken! På et så lite område som «sentrale Aksdal» er det ikke plass til et p-hus. Heller ikke på trekanten. Bortsett fra under bakken, da. På trekanten faller terrenget unna – burde være plass for 2 etasjer (kanskje bare 1?) p-hus under terreng?

Midlertidige bygninger har en tendens til å bli stående hvis de er «halvveis» akseptable. En midlertidighet på 10 – 20 år er en vederstyggelighet.
Helst bør man bygge for 50-60 år. Da kan man riskikere at bygningene er så gode at de blir stående (enda lenger enn 60 år – og blir historiske med tiden). Da kan de snekkere, murere, elektrikere og rørleggere som er 25 når de bygger Axdal vise dette til barnebarna når de er 75 – se hva bestefar (eller bestemor!) var med på i gamle dager!

Hva med det grønne – en liten park og lekeplass for barnefamilier, da må vel P-hus vike plassen? Under bakken med p-plassene!

Er det først og fremst handelslekkasjen til Raglamyr og Amanda man skal forsøke å demme opp for? Er det derfor man ivrer for gratis parkering? Hva med refusjon av parkeringsutgifter? Sentre andre steder praktiserer dette, det er mange måter å gjøre det på; for eksempel 2 timer gratis parkering.
Og har noen forsøkt seg som fotgjenger på Raglamyr? Jeg har – og det frister ikke til ytterligere spaserturer. Raglamyr – som kjøpesenter totalt sett – er en estetisk og arkitektonisk katastrofe, ikke bare for fotgjengere.

I Aksdal må man forstå at senteret må bli et hyggeligere senter enn Raglamyr; et senter der man har innendørs adgang til kultur og handel; dermed har man et fortrinn i forhold til Raglamyr allerede, for størrelse kan man jo ikke konkurrere om. Noen hyggelig restaurant er det da heller ikke på Amanda – ikke noe galt med de som er der, men dette er rene formiddagssteder, ikke steder der man går ut for å hygge seg en kveldsstund.

Jeg gjentar gjerne – DET ER IKKE OM Å GJØRE Å PRESSE INN MEST MULIG – men å bygge sentrumsbebyggelse for flere aldersgrupper og flere formål, da tror jeg Aksdal senter kan bli en bygdeby som det ikke finnes maken til. Det er ikke størrelsen det kommer an på, det er kvaliteten. En innendørs forbindelse til den nye bussterminalen ville virkelig være å strekke seg.
Men det er også tenkelig at bygdebyen ikke blir noe av. Kanskje bare et minisenter i tillegg til det eksisterende og parkeringshus? For ikke å snakke om park? Parken kan jo utvikles over tid? Kanskje er det ønskelig å bebygge en god del av denne parken? Det er mange funderinger man kan hengi seg til. Selv bare trekanten og parken ville være tilstrekkelige monumenter for ivrige politikere og arkitekter; men kanskje ikke tilfredsstillende for utbyggere.

Ingen stor ulykke, bedre med et Aksdal med et elegant og tjenlig kulturhus, bedre parkeringsløsninger og et minisenter enn nok en likegyldig bygdeby som er like intetsigende som mange andre istykkerbygde bygdebyer. Så det går utmerket an å stoppe etter en første etappe og tenke seg grundig om.

Undertegnede har dessverre betenkelig mange spørsmål i denne saken – både mht. mandater, avtaler, føringer og fremdrift . . . og pengene renner ut, eller er det vi har sett gratisarbeid? Med føringer?
Og la oss gjerne få noen tall på bordet; det må da være enkeltpersoner/firma som kunne kaste ut noen tall i all uforbindlighet?

Heia Axdal! (men kanskje IKKE når det lir litt ut på høsten?)

Trond Bengtson