Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard
Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard

Arbeidsledigheten er stabil

Ledigheten er stabil, det er ingen store varsel om nedbemanning og flere stillinger lyses ut.

– Både Haugesund og Vindafjord har nå 2,8% helt ledige arbeidssøkere. Begge disse ligger nå over fylkessnittet som er på 2,6% helt ledige arbeidssøkere. Deretter følger Karmøy med 2,3%, Tysvær med 1,5%, Bokn og Sauda med 1,4% og igjen Suldal med aller lavest med bare 0,7% helt ledige. I sum, er det 323 færre helt ledige personer i Nord-Rogaland når vi sammenligner med samme mnd. i fjor. Ledigheten øker vanligvis litt i juni og juli, da mange avslutter skolegang og jobbprosjekter o.l., mens ganske få ansetter folk med oppstartsdato i disse 2 mnd. Antall personer på arbeidsmarkedstiltak reduseres nå, og vi har i sum 297 arbeidssøkere på tiltak i Nord-Rogaland. I sum er dette 162 færre personer på tiltak enn samme mnd. i fjor i våre kommuner. Andelen arbeidssøkere på tiltak er høyest i Sauda med 0,9% og i Haugesund med 0,7%, opplyser Elisabeth Lie Nilsen i NAV.

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak, ser da slik ut:
– Haugesund: 3,5% bruttoledighet
– Rogaland: 3,3% bruttoledighet
– Vindafjord: 3,3% bruttoledighet
– Karmøy: 2,7% bruttoledighet
– Sauda: 2,3% bruttoledighet
– Tysvær: 1,9 % bruttoledighet
– Suldal: 0,9% bruttoledighet
– Utsira og Bokn: (Oppgis ikke – lave tall)

Haugesund ligger nå også i bruttoledighet igjen over fylkessnittet, mens Vindafjord her er på fylkessnittet. De andre kommunene i Nord-Rogaland ligger fortsatt under. Og bruttoledigheten er redusert med 485 personer sammenlignet med samme mnd. i fjor. Så det er fortsatt ett positivt bilde vi ser.
– Vi har i juni ikke mottatt noen varsler om større nedbemanninger. Og få av de arbeidsgiverne vi snakker med nå om dagen, varsler nedbemanninger i nær fremtid. Men vi ser fortsatt en og annen enkelt-permittering. Vi ser også en og annen nedbemanning pga konkurser, men disse har vært med under 10 ansatte.
Vi ser også denne mnd. økt mengde av utlyste stillinger. Noe av økningen er som tidligere nevnt pga økt innhenting, men vi opplever også at det er økt mengde stillinger som besettes i bedriftene. Det er flest stillinger som lyses ut inne «Helse, pleie og omsorg» med 86 stillinger, «Bygg og anlegg» med 76 stillinger og «Industri» med 66 stillinger. Litt ekstra gledelig er det også at det er størst økning i utlyste stillinger innen «Kontor» og «Ingeniør/IKT» som er 2 bransjer vi har hatt mange ledige og mange langtidsledige innenfor, kommenterer Lie Nilsen.

Mismatch – og mangel på arbeidskraft innen noen yrker:
– Nå er situasjonen slik igjen at vi mangler arbeidskraft innenfor noen yrker. Mismatchen mellom de ledige kandidatene og etterspørselen er tilstede. Det er ikke så mange «quickfix» tilstede her, da mange av stillingene som lyses ut har betydelige kompetansekrav til fagbrev eller annen mer akademisk utdanning. Innenfor helsesektoren er det jo sykepleiere bl.a. de ikke får tak i i tilstrekkelig grad. Ellers er det erfarne folk med fagbrev innen industrien, og innen bygg/anlegg som vi nå er vanskeligere å skaffe. Men vi oppfordrer nå bedriftene til likevel å ta kontakt med oss, slik at vi gjerne kan hjelpe dem å finne personer som har kompetanse opp mot det de ønsker seg – men kanskje ikke akkurat det de ser etter. Det er fortsatt en ganske mange som er ansatt på mer kortvarige prosjekter og kontrakter. Dette gjør at mange fortsetter å være arbeidssøkere for å ha mulighet til å få tak i faste jobber eller lengre kontrakter. Så det å tilby folk faste stillinger, vil kunne være med å gjøre det mulig å skaffe seg arbeidskraft der det er vanskelig nå – da mange bare ansetter midlertidig, sier Elisabeth Lie Nilsen i NAV.