Mari Knudsen og Mali Knudsen hentar seg premie i Sommerles på Tysvær bibliotek. Barne- og ungdomsbibliotekar Hege Marie Naley Paulsen deler gladeleg ut.
Mari Knudsen og Mali Knudsen hentar seg premie i Sommerles på Tysvær bibliotek. Barne- og ungdomsbibliotekar Hege Marie Naley Paulsen deler gladeleg ut.

Redningsaksjon for raudelista elvemusling