Årne Bergsvåg har takka ja til ein ny periode i Rogaland SP. Arkivfoto: Alf-Einar Kvalavåg
Årne Bergsvåg har takka ja til ein ny periode i Rogaland SP. Arkivfoto: Alf-Einar Kvalavåg

Bergsvåg vil være med videre

Rogaland Senterparti er godt i gang med nominasjonsprosessen for fylkestingsvalet og har nå gjennomført første runde. I denne runden har alle sittende representanter og vararepresentanter fått frist til 10.august for å svare om en ønsker gjenvalg eller ikke. Arne Bergsvåg er en av de som har takka ja til en ny periode.

Samtidig er det sendt ut forespørsel til alle lokallag om å sende inn forslag på navn til listen og det er kommen inn over 65 navn.
Den neste måneden vil nominasjonskomiteen gjennomfører en rekke intervjuer med aktuelle kandidater før en sender ut forslag på topp kandidater til lokallaga på høring. Endelig og fullstendig liste vil blir vedtatt på nominasjonsmøte den 24.november.
Tilbakemeldinger fra fylkestingsrepresentanter:
Fast møtande representantar
1.Arne Bergsvåg, ønsker gjenval
2.Sofie M. Selvikvåg, takker nei til gjenval
3.Torkel Myklebust, takker nei til gjenval
Vara:
4.Ruth Evy Berglyd, takker nei til gjenval
5.Leif Christian Andersen, ikke aktuell blant topp 7.
6.Ingve Berntsen, takker nei til gjenval
7.Hanne Marte Vatnaland, ønsker gjenval
8.Tor Asle Grønningen, ønsker gjenval
9.Dagny S.Hausken, ønsker gjenval
10. Lene Sikveland, takker nei til gjenval
11. Kjetil Slettebø, takker nei til gjenval