Bård Egil Dyrhol var en populær prest i Førresfjorden menighet. Nå er han foreslått som biskop. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Bård Egil Dyrhol var en populær prest i Førresfjorden menighet. Nå er han foreslått som biskop. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Mange kjente navn foreslått til biskop

Etter at Ivar Braut meldte sin avgang som biskop i Stavanger bispedømme 20. august, åpnet bispedømmerådet en tidsavgrenset forslagsprosess. I løpet av en uke har 53 personer blitt foreslått som bispekandidat for Stavanger bispedømme. Hele 288 forslagsstillere har sendt inn navn.

Blant de mange foreslåtte er det et godt knippe med Tysvær-relaterte kandidater. Helge Gaard er selvsagt på listen, det samme er Øivind Holtedal og Bård Egil Dyrhol. Alle tre har en fortid i Aksdal kirke.
– Stavanger bispedømmeråd setter pris på at så mange har engasjert seg og kommet med forslag på kandidater til ny biskop, sier leder i rådet Marie Klakegg Grastveit.
– Det store antallet forslagsstillere viser oss hvor viktig biskopen er for folk. Kandidatene som er spilt inn gir oss et godt grunnlag, og engasjementet som vises fra så mange er inspirerende for arbeidet vi skal gjøre videre, sier Grastveit.

Bispedømmerådet avgjør hvilke navn man vil arbeide videre med blant de innsendte, i tillegg til rådets egne forslag.
Kirkerådet har bedt Stavanger bispedømmeråd innen 22. oktober å nominere inntil fem personer som rådet anser skikket til å bli tilsatt som ny biskop i bispedømmet.
Offentlig presentasjon av kandidatene er planlagt til 9. november. Kirkerådet tar sikte på at tilsetting finner sted i rådets møte i Stavanger 23. – 25. januar 2019.

Foreslåtte bispekandidater sendt inn via skjema på nettsidene (i alfabetisk rekkefølge):
Knut Alfsvåg
Hans Austnaberg
Vidar Mæland Bakke
Ludvig Bjerkreim
Paul Otto Brunstad
Sigve Hasseløy Clementsen
Bård Egil Dyrhol
Stefan Emmerhoff
Rune Steensnæs Engedal
Audun Erdal
Ole Jacob Flæten
Helge S. Gaard
Kåre Rune Hauge
Synnøve Sakura Heggem
Arild Hellesøy
Øivind Holtedahl
Jeffrey Huseby
Terese Bue Kessel
Haakon Kessel
Rolf Kjøde
Kyrre Kolvik
Anna Birgitta Langmoen Kvelland
Torstein Lalim
Sølvi Kristin Lewin
Jens Linde
Stig Lægdene
Silje Trym Mathiassen
Karen Margrete Eikenes Mestad
Ingeborg Midttømme
Ronald Mong
Ingeborg Mongstad-Kvammen
Egil Morland
Bård Mæland
Anne Netland
Yngvar Nilsen
Torstein Eidem Nordal
Anders Hildeng Næss
Torbjørn Olsen
Bjarne Saltveit
Just Salvesen
Sigrid Sigmundstad
Dagfinn Skogøy
Lars Slettebø
Sturla Johan Stålsett
Per Arne Tengesdal
Lars Sigurd Tjelle
Kjell Børge Tjemsland
Knut Tveitereid
Helge Unneland
Paul Erik Wirgenes
Stein Ødegård
Berit Øksnes
Anne Lise Ådnøy

Du kan lese hele saken på kirken.no sinde sider: https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/foreslatte-bispekandidater/