Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard
Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard

Litt nedgang – men stabil ledighet

Tysvær har fremdeles under to prosent arbeidsledighet. Det viser nye tall fra NAV marked.

Av Elisabeth Lie Nilsen, NAV Marked

Hvis vi ser på de helt ledige arbeidssøkerne, så ligger Haugesund høyest i vår del av fylket med 2,8% helt ledige. Bak kommer nå Karmøy med 2,6% som har skiftet plass med Vindafjord som nå har 2,5%. Videre har vi nå Bokn med 2,1%, Tysvær med 1,8%, Sauda med 1,5% og fortsatt helt nederst Suldal med 0,7% helt ledige arbeidssøkere. Haugesund ligger denne mnd. på fylkessnittet som nå er 2,8% helt ledige – mens de andre kommunene ligger under. Det er Vindafjord som har størst prosentvis nedgang helt ledige hvis vi sammenligner med samme periode i fjor, med 35%. Samlet i nord-fylket har vi nå 369 færre helt ledige enn samme tid i fjor.

Tiltak
Antall personer på arbeidsmarkedstiltak går nå etter ferien litt opp igjen og er på 276 personer i sum i Nord-Rogaland. Dette er 94 færre personer på tiltak enn samme mnd. i fjor i våre kommuner. Andelen arbeidssøkere på tiltak er nå høyest i Haugesund med 0,7%.

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak, ser da slik ut:

Haugesund: 3,5% bruttoledighet
Rogaland: 3,4% bruttoledighet
Karmøy: 3,0% bruttoledighet
Vindafjord: 2,9% bruttoledighet
Tysvær: 2,2 % bruttoledighet
Sauda: 1,9% bruttoledighet
Suldal: 0,9% bruttoledighet
Utsira og Bokn: (Oppgis ikke – lave tall)

Haugesund ligger fortsatt i bruttoledighet over fylkessnittet, mens de andre kommunene ligger under fylkessnittet. Karmøy med 3,0% bruttoledighet, har byttet plass også her med Vindafjord som er nede på 2,9%. Bruttoledigheten er redusert med 463 personer sammenlignet med samme mnd. i fjor.

Varsel om nedbemanning
Etter 3 mnd. på rad uten varsel, har vi nå fått inn 1 varsel om permittering på inntil 26 personer. Vi ser fortsatt ganske få mindre permitteringer, selv om vi har vært i kontakt med noen bedrifter som har litt usikre utsikter utover denne høsten og er bekymret for å kanskje måtte iverksette permitteringer litt senere.

Stabil stillingstilgang i nord-fylket
Stillingstilgangen for fylket som helhet øker igjen kraftig. Men vi ser mer moderate tall i stillingstilgang i Nord-Rogaland. Antall stillinger som er utlyst her er omtrent likt med antall stillinger samme mnd. i fjor, på tross av økt innhenting til NAV.no. Vi har merket at etterspørselen har tatt seg opp etter sommeren, men er likevel mer moderat her enn det vi ser i de andre delene i fylket. Så flere ting tyder på at vi kommer til å ha høy – men ikke like sterkt økende stillingstilgang som de andre delene av vårt fylke.

«Oljejobber» (Har hatt denne saken på Næringsforeningen sine sider).
Det har de siste ukene vært en god del saker ang. mangel på arbeidskraft til oljebransjen nå – så jeg vil bare si litt ekstra om dette for vår region akkurat nå, selv om dette er i tillegg til de vanlige kommentarene til pressemeldingen.

«Oljejobber» er jo ikke en helt egen kategori, og vi ser at innen deler av disse yrkene er bildet noe ulikt for nord og sørfylket.

Vi har her i nordfylket ikke hatt utlyst veldig mye «oljejobber» hvis vi snakker om Oljeingeniører, boredekksarbeidere, ROV operatører f.eks. Her har vi også fortsatt tilgang til en del kandidater som har kompetanse og erfaring fra oljebransjen, selv om vi ser at flere og flere av disse forsvinner måned for måned. Men de forsvinner ut både til landjobber og nå også etter hvert til offshorejobber. Frem til nyttår 2018 var det omtrent ikke noen utlyste offshorerelaterte jobber i nordfylket – men fra januar og utover til nå, ser også vi at det øker – men ikke i slik grad som det gjør Stavangerregionen.

Vi har til nå i år hatt utlyst ca. 50 «oljejobber» på Haugalandet – da snakker vi Ingeniører innen olje/gass, boredekksarbeidere og ROV operatører for eksempel. Vi må faktisk tilbake til 2013 for å finne lignende tall, og da var det på hele året. 2017 hadde vi ca. 20 hele året, og bare 13 i 2016.

Men vi har jo en stor mengde med både stillinger og kandidater som er oljerelaterte, men som ikke viser det i «Olje»-statistikk for de de er har stillingstitler som f.eks. tilhører industrien. Her er det etter hvert større manko på erfarne folk med fagbrev. I og med det er mye midlertidighet i disse yrkene for tiden, har vi likevel en del som må innom oss for korte perioder slik at de får komme seg i ny jobb. Når vi får disse inn, formidler vi dem ut til arbeidsgivere som har behov så snart som mulig. Da snakker vi om sveisere, platearbeidere, industrimekanikere, industrirørlegger og også elektrikere som sonderer under bygg/anlegg.

Vår Eurestjeneste som formidler utenlandsk arbeidskraft, har ikke hatt oppdrag for olje/gass bransjen på Haugalandet til nå i år. Vi har hatt oppdrag innen helsesektoren – men ikke olje/gass eller industri til nå i år.

Så oppsummeringen er at det fortsatt er god aktivitet på Haugalandet, men endringstakten er ikke er helt slik som vi nå ser i Midt- og Sør-fylket.