JA til flere kvinner inn i lokalpolitikken

Snart er det valg igjen, og i de fleste kommuner er nominasjonskomiteene godt i gang med å sette opp lister til neste års kommunevalg og fylkestingsvalg.

Målet for alle bør være å få mange flere kvinner inn i kommunestyrene, fylkestingene og ordførersetene etter valget i 2019.
I over halvparten av kommunene i landet er mer enn seks av ti representanter menn. Vi mener at større mangfold gir bedre politikk, og selv om ting går sakte i riktig retning – så skal vi ta innover oss og reflektere over hvorfor det fremdeles er etniske norske menn som preger kommunestyresalene.

For å skape et mangfold trenger vi både flere kvinner og minoritetsgrupper til å stille til valg. For desto større mangfoldet er, desto bedre politikk får vi. Og du trenger ikke ha erfaring fra politikken for å stille til valg. Et oppriktig ønske om å bidra for lokalsamfunnet er et godt utgangspunkt. Vi håper kvinner er gått lei av å stå på sidelinjen der beslutninger tas om vår hverdag og våre liv.

Nasjonale tall viser skjevhet i kjønnsbalansen. 28% av Norges kommuneordførere er kvinner, blant varaordførere er 43% kvinner.
Mens andel kvinner som stilte til valg i 2015 var 43%, ble bare 39% valgt inn. I 25 kommunestyrer i Norge er kvinneandelen under 25%. Dersom vi klarer å øke andelen kvinner som stiller til valg, vil muligens også representasjonen øke i kommunestyrer og fylkesting og helst bidra til en jevnere balanse. Det er en demokratisk verdi at de som styrer kommunen gjenspeiler befolkningen i kommunen, men da må kvinner stille opp og nominasjonskomiteene jobbe godt med å øke andelen dyktige kvinner som stiller til valg.
En svensk studie fra 2012 (L. Wängnerud, A. Sundell: Do Politics matter?) viser at flere kvinnelige politikere gir bedre likestilling. Antallet kvinnelige politikere i kommunestyret påvirker kvinners liv og lønnsnivå. Det vises for eksempel til en sammenheng mellom kvinners representasjon og foreldrepermisjon samt flere heltidsstillinger i offentlig sektor. Sammensetningen av valglistene har mer å si enn man kanskje skulle tro. Derfor må vi kvinner brette opp ermene og stille til valg!
I hele vår region har vi denne perioden 3 kvinnelige ordførere og 2 kvinnelig varaordfører. De 15 andre ordførerne er menn. Nominasjonsprosessene er i gang, og så langt ser det ikke lovende ut med tanke på kvinnelige toppkandidater.

Det hviler et stort ansvar på alle partier i alle kommuner. Et ansvar som partienes medlemmer og stemmeberettigede på nominasjonsmøtene må kjenne på, men som også den enkelte av oss skal kjenne på når vi stemmer ved neste valg.

Aase Simonsen
Leder Kvinneforum
Rogaland Høyre