Tysværbuen Åge Wee har i mange år ledet Norges største undervannsdugnad, Project Aware Smedasund.
Tysværbuen Åge Wee har i mange år ledet Norges største undervannsdugnad, Project Aware Smedasund. Nå er Slettaa Dykkeklubb nominert til pris.

Norske båtforeninger sliter med miljøkrav

Hele 60 prosent av norske havner mangler avfallsplaner, i henhold til Miljødirektoratet. Myndighetene har satt en frist for å ha kravene på plass ved utgangen av 2019.

– Miljøtiltakene bør inneholde opprydding av norske havnebasseng, sier leder Åge Wee i naturvernforeningen Hummerhuset.

EU sitt skipsavfallsdirektiv (direktiv 2000/59/EF) gir alle norske båthavner krav om å ha godkjente avfallsplaner, et direktiv som ble innlemmet i Norges EØS avtale i 2010. Så sent som i 2016 ble imidlertid Norge dømt av EFTA-domstolen for manglende oppfølging og praktisering av regelverket. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sa tidligere i år at målet er å ha godkjente avfallsplaner for alle havner i Norge innen utgangen av 2019 – dette til tross for at over halvparten av havnene mangler avfallsplaner i dag.

Bør rydde under vann
Styreleder i den maritime naturvernforeningen Hummerhuset og daglig leder i Wee Marine, Åge Wee, ser at svært mange båthavner fortsatt ikke tar miljøutfordringene på alvor. Wee mener at vi er et godt stykke unna klima- og miljøministerens mål.

– Med tanke på alle som legger ned mye arbeid i å rydde opp miljøsynder i og ved havet, er det trist å se at så mange båtforeninger fortsatt mangler godkjente spyleplasser med oppsamlingskummer. Uten disse går giftig bunnstoff rett på havet, og dette ser vi ofte de dødelige konsekvensene av når vi dykker i havnebasseng, sier Åge Wee.
Åge Wee har i mange år ledet Norges største undervannsdugnad, Project Aware Smedasund. Siden startåret 2012 er det hentet opp over 40 tonn avfall fra havnebassenget ved Haugesund sentrum, en dugnadsinnsats som har blitt belønnet med to miljøpriser.

Åge Wee mener at svært mye av båtforeningenes miljøutfordringer ligger skjult under vannflaten.
– Vi har merket oss at det ligger enorme mengder avfall i og rundt båthavner i store deler av Norge, og mye av dette er giftig avfall. Vi er ikke helt i mål med miljøtiltakene før avfallsplanene inneholder opprydding av norske havnebasseng, noe det ikke foreligger direkte krav om i dag, avslutter Åge Wee i foreningen Hummerhuset.