Linda Christine Olsen har vært plansjef i Tysvær kommune i mer enn sju år, og nådd å sette sterkt merke etter seg. Men nå er denne epoken over, - Linda har takket ja til jobb som rådgiver i Planavdelingen i Stavanger kommune. Valget har ikke vært altfor vanskelig, det har veiet tung å få felles bosted med ektefellen Paul.

Linda Olsen takkar av som plansjef i Tysvær kommune. Foto: Marit Tvedt

Portrettet: Plansjef Linda Olsen takker av i Tysvær kommune 

Linda Christine Olsen har vært plansjef i Tysvær kommune i mer enn sju år, og nådd å sette sterkt merke etter seg. Men nå er denne epoken over, – Linda har takket ja til jobb som rådgiver i Planavdelingen i Stavanger kommune. Valget har ikke vært altfor vanskelig, det har veiet tung å få felles bosted med ektefellen Paul.

av Marit Tvedt