Ordførar Sigmund Lier.
Ordførar Sigmund Lier.

Redd Nedstrand kjem dårleg ut i hurtigbåt-saka