Ordførar Sigmund Lier reagerer kraftig på at Nedstrand blir føreslått droppa i hurtigbåt-saka, fordi dei har buss-moglegheit frå Aksdal. Neste onsdag skal saka opp i Samferdselsutvalet.

Ordførar Sigmund Lier er ikkje einig i kritikken rundt rusbustadane. Foto: Mona Terjesen

Redd Nedstrand kjem dårleg ut i hurtigbåt-saka

Ordførar Sigmund Lier reagerer kraftig på at Nedstrand blir føreslått droppa i hurtigbåt-saka, fordi dei har buss-moglegheit frå Aksdal. Neste onsdag skal saka opp i Samferdselsutvalet.

av Mona Terjesen