Ny oversvømmelse på Kallekodt. Foto: Aud Ruthi Andersen
Ny oversvømmelse på Kallekodt. Foto: Aud Ruthi Andersen

Ingenting gjort – ny flom

Ny oversvømmelse idag på Hundsnesveien mellom Låvavika og Kallekodt ved nedkjørselen til hyttefelt nr 2 i Skrabbavika. Det er samme sted som i september.

Du husker kanskje bilen som ble tatt av vannmassene i september. Bilen er borte, men problemene med dreneringen er det ingen som har gjort noe med. Dermed ser det slik ut i dag.