Her blir Vidar Aarhus intervjuet om bord på Restauration ved kaien i Haugesund. Foto: Mona Terjesen
Her blir Vidar Aarhus intervjuet om bord på Restauration ved kaien i Haugesund. Foto: Mona Terjesen

«Restauration» lagt ut for salg

Denne uka ble det kjent at skipet «Restauration» er lagt ut for salg. For de fleste tysværbuer og rogalendinger vil det være kjent at vi her snakker om replikaen, eller kopien, av båten som fraktet de første, norske utvandrerne til Amerika.

Av Marit Tvedt
– Det ville være svært sørgelig om dette fremste symbolet på den organiserte utvandringen til Amerika ble solgt ut av Stavanger og Rogaland, sier Vidar Aarhus som har vært styreleder i stiftelsen «Emigrantskipet Restauration» de siste årene.
Denne flotte skuta dokumenterer opptakten til den store folkevandringen der over 900.000 nordmenn emigrerte til Amerika i løpet av 100 år. I 2025 vil det være en nasjonal markering av 200-årsdagen på utvandringen, der Tysvær og Stavanger vil ha en sentral plass. Og uten «Restauration» ? ? Tja, da blir det en mye fattigere feiring.
Jeg håper at et spleiselag med statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat deltakelse kan redde fartøyet fra å forsvinne fra fjordene våre!

Den originale «Restauration» var bygget i Hardanger i 1802, og ble senere kjøpt av kvekerne og bygget om til slupp. Den 4. juli 1825 forlot den Stavanger med 52 mennesker om bord, 20 av disse fra Tysvær. Den 9. oktober ble de tatt imot i New York av tysværbuen Cleng Persson, som tok flokken videre vestover i Amerika.

Replikaen ble bygget ved Ryfylke Trebåtbyggeri på Finnøy i 2010. Stiftelsen «Emigrantskipet Restauration» har senere stått for drift og vedlikehold. Skuta har vært mange ganger i Tysvær og distriktet; ved Slusedag, Midtsommarfest og på Havnedagene i Haugesund. I 2013 hadde stiftelsen problem med å greia et rest-lån i banken, og da overtok Yuhong Hermansen fartøyet. Stiftelsen inngikk en 10-årig avtale med den nye eieren om å disponere sluppen i 10 år, og ha ansvar for drift og vedlikehold.

Inntekter fra utleie er blitt mindre, samtidig som utgiftene til vedlikehold har økt. I april dette året gjorde stiftelsen vedtak om at man ikke kunne ha ansvar for «Restauration» lenger, og den ble overført til eieren.