Kultursjef Anders Netland er på jakt etter gode søknader.
Kultursjef Anders Netland håper at så mange som mulig sykler, går eller tar buss til Tysværdagen. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Avanti er ikke et problem – den er en viktig del av løsningen

Vi har hatt et personalmøte på fritidsklubben Avanti i kveld og har blitt enige om å sende ut vår historie i en pressemelding.

Det har i en tid vært et litt anstrengt forhold mellom naboene fritidsklubben Avanti og matbutikken Spar på Frakkagjerd. Naboskapet har eksistert i flere tiår og stemningen har nok variert litt, men i det siste har noen ungdommer oppført seg dårlig i butikken. Dette gjelder både i skoletiden, vanlige kvelder og ettermiddager og kvelder med aktiviteter på Avanti. I følge butikken har det vært en del hendelser fredagskveldene.

Sist fredag var det til sammen ca 60 ungdommer inne og utenfor fritidsklubben. Avanti hadde 4 voksne klubb-arbeidere på jobb. En god voksen-dekning i forhold til mengde ungdommer. Butikken tilkalte politiet fordi det bl.a. skulle være steinkasting på rutene, noe det i etterkant har vist seg å være feil. Noen ungdommer knuffet og snublet og dunket i det ene vinduet.

Politiet kom med 2 biler og 4 mannskap. 3 av disse kom inn i klubblokalene og sa til den ene voksenlederen at de vurderte å stenge klubben for godt. Det ble protester og etter en diskusjon bestemte politiet seg for å stenge for kvelden. Ungdommene ble samlet og politiet informerte deretter.

De aller fleste ungdommene er kjekke og for dem kjentes det svært urettferdig at fritidsklubben ble stengt. Vi har full kontroll inne på klubben, god kontroll på utsiden, men vi har ikke vakter inne på butikken. Butikken har stående telefonnummer til våre klubbledere i kassen så de kan ringe hvis det oppstår noe, men de har bare ringt en gang i løpet av det siste året.

Avanti fritidsklubb er et viktig, forebyggende ungdoms-tiltak i Førre – Frakkagjerd området. Personalet på fritidsklubben har også tatt initiativ til, – og organiserer natteravntjeneste i nærområdet til fritidsklubben om fredagene.

Som kultursjef er jeg stolt over og heier på dette viktige ungdomstilbudet og på de ansatte på Avanti.

Så er det ingenting vi kan gjøre bedre?

Jo: Skaffe enda flere natteravner og noe så enkelt som å kjøpe et inercom-system slik at de ansatte kan påkalle hverandre hvis det oppstår knuffing. For det gjør det av og til der det er ungdommer.

Helt til slutt: Fredag kveld denne uken inviterer vi til åpent hus på Avanti. Foreldre og andre som vil se hvordan det er på klubben er hjertelig velkommen. Vi stiller med kaffe og noe å bite i. Også pressen er velkommen J

Hilsen
Anders Netland, kultursjef Tysvær kommune